HẢI GIA
Công ty Thiết kế Kiến trúc – Quy hoạch hàng đầu Quảng Nam
Xem Phim mô hình 3D phương án Quy hoạch - Thiết kế “Nghĩa Trang liệt sỹ Quảng Nam”
tại website:
http://haigiaquangnam.com
Hải Gia, Công ty Thiết kế Kiến trúc duy nhất tại Quảng Nam có làm phim mô hình 3D
Địa chỉ: 236 Hùng Vương Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0903.597.789

Kiến Trúc Sư tỉnh Quảng Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/05/2010 04:12 - Người đăng bài viết: dangnhap
Kiến Trúc Sư tỉnh Quảng Nam

Kiến Trúc Sư tỉnh Quảng Nam

Mời xem blog Hội Kiến trúc sư Quảng Nam http://hoiktsquangnam.blogspot.com Xây dựng đội ngũ KTS và tạo lập bản sắc kiến trúc đô thị Quảng Nam KTS Việt Nam tại Quảng Nam là 27 KTS chưa là Hội viên Hội Việt Nam khoảng 50. Xem danh sách ở link dưới .

Danh Sách KTS Khu vực Tam Kỳ & phía Nam (từ Thăng Bình trở vào)

DANH SÁCH KIẾN TRÚC SƯ HỘI AN - ĐIỆN BÀN
 

1 Trần Quang Nhĩ Nam 1929 ĐH BK Hà Nội 1963 1970  
  Lâm Thanh Yên Nam 1943 ĐH Xây dựng 1968 1980  
  Hoàng Văn Sừ Nam 1955 ĐH Kiến trúc Hà Nội 1978 1985 SỞ XÂY DỰNG
  Trần Bá Tú Nam 1970 ĐHKT TPHCM 1998 2003 Sở Xây dựng QNam
5 Ngô Ngọc Hùng Nam 1978 ĐHKT TPHCM 2003 2011 Sở Xây dựng QNam
  Đặng Ngọc Tú Nam 1977 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2003 2011 Sở Xây dựng QNam
  Nguyễn Đình Tứ Nam 1985 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2010   Sở Xây dựng QNam
  Phạm Thị Hiền Nữ   ĐH Văn Lang 2007   Sở Xây dựng QNam
  Nguyễn Văn Phong Nam 1978 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2000 2011 VIỆN QUY HOẠCH
10 Bùi Anh Tuấn Nam 1979 ĐHKT TPHCM 2002 2011 Viện QH ĐT-NT QNam
  Nguyễn Bảo Long Nam 1980 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2003 2011 Viện QH ĐT-NT QNam
  Trần Văn Cường Nam 1978 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2002 2011 Viện QH ĐT-NT QNam
  Lê Trung Thông Nam 1978 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2003 2011 Viện QH ĐT-NT QNam
  Nguyễn Lê Duy Nghĩa Nam 1981 ĐHKT TPHCM 2007 2011 Viện QH ĐT-NT QNam
15 Nguyễn Thị Hiền Nữ         Viện QH ĐT-NT QNam
  Nguyễn Thị Trang Nữ         Viện QH ĐT-NT QNam
  Phan Xuân Phúc  Nam         Viện QH ĐT-NT QNam
  Trần Phương Nam Nam         Viện QH ĐT-NT QNam
  Phan Hoài Nam Nam 1973 ĐH Kiến trúc Hà Nội 1998   Sở Kế hoạch ĐT QNam
20 Lê Vũ Thương Nam 1968 ĐHKT TPHCM 1993 2003 BQL Khu KINH TẾ MỞ 
  Hoàng Châu Sơn Nam 1978 ĐHKT TPHCM 2001   BQL Khu KINH TẾ MỞ 
  Nguyễn Văn Mẫn Nam 1982 ĐH BK Đà Nẵng 2006   BQL Khu KINH TẾ MỞ 
  Nguyễn Văn Vương Nam 1980 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2004   BQL Khu KINH TẾ MỞ 
  Lê Trường An Nam 1982 ĐHKT TPHCM 2007   Cty Quản lý Hạ tầng KCN Bắc Chu Lai
25 Huỳnh Quốc Hội Nam 1976 ĐHKT TPHCM 1999 2011 Cty Tư vấn XD Hải Gia
  Phạm Đình Sanh Nam 1980 ĐH Xây dựng 2004 2011 Cty Tư vấn XD Hải Gia
  Huỳnh Tấn Biển Nam 1984 ĐH Duy Tân 2010   Cty Tư vấn XD Hải Gia
  Nguyễn Hoài Thanh Nam 1981 ĐH Huế 2006   Cty Tư vấn XD Hải Gia
  Trần Trung Hậu Nam 1978 ĐHKT TPHCM 2001   Phòng QLĐT TAM KỲ
30 Trần Công Định Nam 1980 ĐH Xây dựng 2004   Phòng QLĐT TAM KỲ
  Nguyễn Như Công Nam 1975 ĐHKT TPHCM 1999 2003 BQLĐTXD Tỉnh Qnam
  Hồ Đại Long Nam 1980 ĐH Xây dựng 2004   BQLĐTXD Tỉnh Qnam
  Hà Đức Sơn Nam 1978 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2001   Cty THỊNH ĐẠT
  Phan Văn Hùng Nam 1977 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2003   Cty THỊNH ĐẠT
35 Phan Văn Đông Nam 1977 ĐH Xây dựng 2003    
  Thân Văn Bình Nam 1975 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2000 2011 Sở Văn hoá-TT-DL Quảng Nam
  Lê Xuân Dũng Nam 1975 ĐHKT TPHCM 1999 2003 Cty CP Tân Hợp Bách
  Nguyễn Quốc Bảo Nam 1977 ĐHKT TPHCM 1999   BQL dự án khu đô thị HUD Quảng Ngãi
  Nguyễn Lam Thái  Nam 1977 ĐHKT TPHCM 2001 2011 Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai
40 Ngô Ngọc Tuấn Nam 1975 ĐH Kiến trúc Hà Nội 2001    
  Bùi Hoài Sinh Nam 1978 ĐH Xây dựng 2003    
  Doãn Phương Đông Nam 1979 ĐHKT TPHCM 2003    
  Nguyễn Đình Liên Nam 1979 ĐH Xây dựng 2003   Cty CP TVXD & CN Bách Khoa
  Trịnh Huy Thành Nam 1979 ĐH Xây dựng 2003   Trường CĐ KT-KT QNam
45 Trần Hồng Dương Nam 1981 ĐHKT TPHCM 2004   TT Phát triển Quỹ đất H.Núi Thành
  Hoàng Kim Tâm Nam 1980 ĐH BK Đà Nẵng 2006   UBND Huyện Phú Ninh
  Phan Văn Khánh Nam 1986 ĐH Duy Tân 2010   Ban QLĐT & PTDA Tp Tam Kỳ
48 Huỳnh Thanh Minh Nam         Phòng Hạ tầng KT Thăng Bình
               
               
               
  MỘT SỐ KTS Quê QNAM            
  Võ Thành Lân     ĐHKT TPHCM     Công ty Võ Thành Lân - VTL
  Đồng Viết Thái     ĐHKT TPHCM     Công ty Võ Thành Lân
  Lê Hồng Kế           Nguyên Viện trưởng Viện QH BXD
  Lê Trần Xuân Trang   1976 ĐHKT TPHCM 1999    
  Nguyễn Thị Thu Trang   1975 ĐHKT TPHCM 1998   Đại học Bách Khoa
  Lê Thị Quỳnh Giao   1975 ĐHKT TPHCM 1998   USA


DANH SÁCH KIẾN TRÚC SƯ HỘI AN - ĐIỆN BÀN
 

TT Tên Giới tính Sinh Trường TN Năm vào Hội Cơ quan công tác
1 Nguyễn Chí Công Nam 1978 ĐHKT Hà Nội 2001 2011 Phòng Quản lý Đô thị Hội An
  Trần Ngọc Bình Nam 1981 ĐHKT Hà Nội 2004 2011 Phòng Quản lý Đô thị Hội An
  Võ Đăng Phong Nam 1976 ĐHKT TPHCM 1999 2011 Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An
  Võ Duy Trung Nam 1976 ĐHKT Hà Nội 2001 2011 Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An
5 Lê Công Chung Nam 1976 ĐH Xây dựng 2006    
  Phan Văn Quang Nam 1977       Trung tâm QLBTDi sản văn hóa Hội An
  Trần Thanh Hoàng Phúc Nam 1982       Trung tâm QLBTDi sản văn hóa Hội An
  Nguyễn Đình Hiếu Nam 1979       Trung tâm QLBTDi sản văn hóa Hội An
  Trịnh Thị Thu Giang Nữ 1982 ĐH Bách khoa ĐN 2007   Phòng Quản lý Đô thị Hội An
10 Hứa Doãn Long Nam 1976   2000   Trung tâm KTXD Quảng Nam
  Hồ Thu Thảo Nữ 1978       Văn phòng HDND-UBND Hội An
  Trần Văn Việt Nam 1976 ĐHKT TPHCM 2001 2011 Cty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC)
  Đỗ Minh Định Nam 1976   2002   Cty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC)
  Nguyễn Văn Trình Nam 1976 ĐH KT Văn Lang 2005    
15 Trình (triều?)           Cty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC)
  Bình           Cty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC)
  Trung           Cty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC)
  Tuấn           Cty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC)
  Phan Huy Cường Nam 1980   2001   Ban QLĐT -XDCB T.phố Hội An
20 Trần Thị Hạ Quyên Nữ 1980 ĐHKT TPHCM 2001   Trường Cao đẳng Việt - Hàn, T.phố Đà Nẵng
  Nguyễn Quang Huân Nam 1976 ĐHKT TPHCM 1999   Công ty Phú Mỹ Hưng, T.phố Đà Nẵng
  Bùi Tiến Bình Nam 1975 ĐHKT TPHCM 1998   Công ty TVTK Kiến Việt, Hội An
  Tô Chí Vinh Nam 1979 ĐH Xây dựng 2004   Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Mỹ Gia
  Trương Công Hội Nam 1972 ĐHKT TPHCM 2003   Cty Tư vấn Kiến trúc N&M
25 Huỳnh Xuân Thắng            
  Bửu       1998    
  Lê Công Vỹ   1976       Công ty TVTK Phong Cách Việt, Hội An
               
  KHU VỰC ĐIỆN BÀN        
  Đặng Hoàng Duy Nam 1972 ĐHKT TPHCM 1997 2003 BQL Phát triển ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc
  Trần Lê Hải Đảo Nam 1978 ĐH KT Hà Nội 2001 2011 BQL Phát triển ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc
  Phan Thanh Hùng Nam 1977 ĐH Xây dựng 2004   BQL Phát triển ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc
  Nguyễn Hữu Vũ Nam 1979 ĐHKT TPHCM 2004   BQL Phát triển ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc

 

Danh bạ KTS Việt Nam tại Quảng Nam

Danh bạ KTS Việt Nam tại Quảng Nam
Vào trang web của Hội KTS VN, gõ một số tên KTS Quảng Nam không có,

http://kienviet.net/danh-ba/?ten=D

nên đề nghị với Ban Biên tập bổ sung danh sách.
 

Danh sách KTS Quảng Nam (2007)

Danh bạ KTS Việt Nam tại Quảng Nam

 

 Tính đến nay, có 48 KTS, mới cập nhật 2 KTS ở Hội An

Trang 1/2
Trang 2/2

Tác giả bài viết: KTS. Huỳnh Quốc Hội
Nguồn tin: hoiktsquangnam.blogspot.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 273
  • Tháng hiện tại: 6553
  • Tổng lượt truy cập: 746304